Voortgezet onderwijs en mentaal welbevinden leerlingen

Een leeromgeving waarin aandacht is voor het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen, waarin zij zich gezien en gewaardeerd voelen, vormen samen met een positieve, persoonlijke relatie tussen leerkracht en leerling belangrijke ingrediënten voor de mentale gezondheid van jongeren. Leerkrachten en mentoren kunnen het verschil maken! Leerlingen die lekker in hun vel zitten en gemotiveerd zijn, voelen zich niet alleen gelukkiger, maar zijn ook beter in staat te leren en zich te ontwikkelen!

Stress coaching docenten

Een veilige, persoonlijke leeromgeving is belangrijk voor het welbevinden van leerlingen. De rol van docenten en mentoren daarin is groot. Wanneer de werkdruk hoog is en docenten en mentoren disbalans ervaren tussen draaglast en draagkracht, kan dit leiden tot stress. Dit kan weer zijn impact hebben op de leeromgeving en het persoonlijke contact met leerlingen. Na verloop van tijd kan langdurige stress bij docenten en mentoren leiden tot verzuim en burn-out.

Als gediplomeerd stress en burn-out coach begeleid ik docenten en mentoren naar een gezonde balans. Coaching van docenten kan plaatsvinden ‘in-school’ of in mijn praktijkruimte in Bilthoven of Amsterdam. Lees meer over stress coaching.

Coaching leerlingen

Voor leerlingen bied ik zogenaamde ‘walk-in’ leerlingcoaching. Daar waar docenten of mentoren ongezonde stress of alledaagse problemen signaleren bij leerlingen, kunnen zij de leerling in school meer ruimte en tijd bieden voor het coachen van leerlingen, een luisterend oor en praktisch advies.

Op een vaste dag (of dagdeel) per week kan iedere leerling op eigen initiatief of op aanraden van docent of mentor zonder afspraak en naar eigen behoefte binnen lopen voor laagdrempelige coaching. Juist door laagdrempelige coaching leerlingen en het vroegtijdig ondersteunen bij alledaagse stress krijgen leerlingen meer inzicht in het zelfoplossend vermogen. De veerkracht kan vergroot en grotere problemen kunnen voorkomen worden.

Walk-in leerlingcoaching is interessant voor scholen die de mentale gezondheid van hun leerlingen hoog op de agenda hebben staan. Deze vorm van leerlingcoaching is bedoeld voor leerlingen zonder specifieke problemen en staat geheel los van het reguliere zorgaanbod voor intensieve begeleiding.

Het voordeel is tweeledig. Voor leerlingen die daar behoefte aan hebben ontstaat meer tijd en ruimte voor een luisterend oor, praktisch advies en coaching. Mentoren en/of docenten worden ontlast in de hoeveelheid werk en kunnen zich richten op de inhoud van hun vakgebied.

Individuele coaching leerlingen

Voor leerlingen die behoefte hebben aan meer ondersteuning en begeleiding, is een coachingstraject op maat, al dan niet binnen het schoolaanbod, uiteraard mogelijk. Dit kan ook interessant zijn voor leerlingen die niet in aanmerking komen voor het reguliere zorgaanbod voor intensieve begeleiding binnen school, maar wel ondersteuning en begeleiding kunnen gebruiken bij zelfoplossend vermogen, zelfvertrouwen en persoonlijke groei!

Juist door laagdrempelige coaching en het vroegtijdig ondersteunen krijgen leerlingen meer inzicht in het zelfoplossend vermogen en kunnen grotere problemen voorkomen worden.

Workshops ‘Je Brein de Baas?!’

Om de mentale gezondheid van leerlingen te versterken heeft het NCJ het lespakket ‘Je Brein de Baas?! ontwikkeld. De inhoud van het lespakket bestaat uit de modules; ‘Stress onder controle’, ‘Makkelijker leren’ en ‘Gelukkig in de groep’.

Afhankelijk van de wensen en behoeftes bied ik één of meerdere modules aan in de vorm van workshops. Een module kan worden behandeld in 2 workshops van een uur met een groepje van 6 – 8 leerlingen. Overall doel is dat leerlingen zichzelf én anderen beter leren begrijpen en meer grip krijgen op stress en hun eigen situatie.

Projectondersteuning

Programma’s zoals Gezonde School en/of aandacht voor het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen binnen bijvoorbeeld het Nationaal Programma Onderwijs, vragen om een investering in tijd en capaciteit.

Daar waar behoefte is aan tijdelijke projectondersteuning, al dan niet in combinatie met coaching van docenten, mentoren en/of leerlingen, kan een beroep op mij worden gedaan. Zo bied ik scholen een tijdelijke en flexibele oplossing om te investeren in de mentale gezondheid van leerlingen.

Mijn jarenlange kennis en ervaring als zelfstandig communicatie adviseur met daarbij de opgebouwde ervaring als projectcoördinator van uiteenlopende (internet)projecten zet ik in om invulling te geven aan mijn missie!

Interesse in mijn aanbod?

Vul je gegevens in en ik neem contact op!