gratis lespakket van NCJ ter versterking van de mentale gezondheid van jongeren

Lesmateriaal ‘Je Brein de Baas’

Door corona staat de mentale gezondheid van jongeren onder druk. Veel scholen willen hier graag aandacht aan besteden. Maar hoe? Het NCJ heeft het lesmateriaal ‘Je Brein de Baas’ ontwikkeld. Hiermee worden docenten en mentoren ondersteund om met leerlingen het gesprek te voeren over het effect van corona, stress, gevoelens en de werking van het brein. Leerlingen krijgen hierdoor meer inzicht in zichzelf en anderen.

Het lespakket ‘Je Brein de Baas?!’ is gemaakt voor scholen, om de mentale gezondheid van leerlingen op het voortgezet onderwijs te versterken. Tijdens, maar ook na de coronacrisis.

Het lespakket bestaat uit 2 lessen van in totaal 4 modules en is geschreven voor de mentorles. Alle lesmaterialen zijn te vinden op de website van het NCJ en kunnen gratis worden gedownload.

Staat de mentale gezondheid hoog op de agenda binnen jouw school maar ontbreekt het aan tijd en/of capaciteit om aan de slag te gaan met het lespakket ‘Je Brein de Baas’?

Neem contact met mij op voor ondersteuning in de vorm van workshops, al dan niet in combinatie met mijn verdere aanbod voor het Voortgezet Onderwijs!